Kandidater til kommunalvalg 2021

Vi opstiller fem kandidater til kommunalvalget d. 16. november. Læs om dem her på vores hjemmeside

Runa Friis Hansen

Runa er uddannet socialrådgiver, bor i Brønderslev by og har 2 børn på 4 og 7.
– Jeg har valgt at stille op til byrådet fordi jeg ikke ønsker, at noget menneske skal glemmes eller tabes i det kommunale system.
Jeg og mit parti vil først og fremmest arbejde for at mindske social ulighed i vores kommune.
Runa har være politisk aktiv i Brønderslev i en årrække, og altid under Enhedslistens vinger.
– I de år jeg har været aktiv, har det været tydeligt, at meget byrådsarbejde nemt kommer til at handle om Brønderslev, det skal det ikke kun.
Vores kommunen består af så mange skønne byer, og jer, der bor der, må ikke overses af byrådet.
I de følgende uger vil Runas mærkesager blive præsenteret her på Enhedslisten Brønderslev. Vi håber I har lyst til at følge med. ❤️
Christina Eilers

Jeg er 43 år, bor i Brønderslev by og har 2 børn på 13 og 15. Jeg er uddannet socialrådgiver.
Jeg har valgt at stille op til byrådet fordi jeg ønsker at Brønderslev Kommune skal være en kommune med plads til alle.
Jeg har været aktiv i fagbevægelsen i en årrække og har nu valgt også at prøve kræfter med lokalpolitik:
Jeg og mit parti vil arbejde for, at vi som kommune tør investere i mennesker og i natur, fordi vi tror på at investering betaler sig.”
Jeg vil arbejde for, at alle borgere kan føle sig hørt og mødt, hvis de får brug for hjælp fra det sociale system i en kortere eller længere periode.
Jeg vil arbejde for, at vi som kommune møder vores borgere med tillid og med et oprigtigt ønske om at hjælpe og servicere.
Jeg vil arbejde for, at vi i kommunen får ansat en borgerrådgiver, der skal have til opgave at støtte de borgere, der oplever sig misforstået i, eller på anden måde oplever behov for hjælp for at kunne navigere i systemet.
Jeg vil arbejde for, at vi som kommune tør tage ansvar for vores miljø; blandt andet ved at stoppe brug af sprøjtegifte på offentlige arealer.
Brønderslev Kommune er kommunens største arbejdsplads. Jeg vil arbejde for, at kommunen som arbejdsplads har fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte.
Annemette Chemnitz Eilers

Jeg hedder Annemette Chemnitz Eilers. Jeg er 31 år og bosat i Brønderslev By. Jeg er uddannet farmakonom i 2013, og arbejder til daglig på privat apotek. Jeg har været tillidsrepræsentant siden 2015 og aktivt medlem af fagforeningens regionsbestyrelse siden 2013. Siden august 2020 har jeg siddet som formand i vores regionsbestyrelse. Så bestyrelsesarbejde og politik er helt klart noget, der interessere mig.
Mine mærkesager:
Klima og transport
Brønderslev kommune skal være en foregangskommune, når det gælder klimaet. Vi skal deltage i naturbevarende projekter og gå med forrest i kampen for klimaet. Vi skal i højere grad gøre brug af lokale råvarer samt omlægge mere landbrug til økologi. Det skal være billigere at vælge økologisk, men det må ikke være på bekostning af kvalitet. Vi skal skabe mere vild natur, så vi sikrer de forskellige dyrearters levesteder. Vi skal sikre renere by- og landområder. Bl.a. ved at investere i flere og bedre skraldespande i byerne. Vi skal passe på vores grundvand. Bl.a. ved at forbyde sprøjtemidler. Vi skal i højere grad gøre brug af vedvarende energikilder så vi kan opnå vores mål om at være co2 neutrale, gerne før 2040.
Den offentlige transport skal optimeres. Det skal være bedre, nemmere og billigere at benytte sig af den offentlige transport og der skal være lige muligheder for alle. Bl.a. ved at tilpasse perronen på Brønderslev banegård og renovere busskurerne rundt omkring i kommunen. Det skal være muligt at komme fra Brønderslev til Asaa uden at skulle via Aalborg. Vi skal gøre kommunen klar til det stigende antal elbiler, ved at indføre flere lade standere på de offentlige parkeringspladser.
Velfærd, sundhed og sammenhold:
Brønderslev kommune skal emme af fællesskab og initiativ. Det skal være en kommune for alle. En kommune, hvor vi giver plads til og hjælper hinanden. Vi skal investere i fælles velfærd. Vi skal støtte de borgere, der af den ene eller anden grund har brug for hjælp, derfor skal sociale ydelser være en ret for alle og ikke en almisse man skal føle skam over at få. Vi skal styrke sundhedsvæsenet på den rigtige måde. Herunder skal der sikres flere hænder til at løse opgaverne, men det skal være de rette hænder til de rette opgaver. Dette vil give de sundhedsansatte bedre tid til at tage sig af borgerne, samt sikre sammenhæng i behandlingen. Vi skal have lige adgang til sundhedsvæsenet. Bl.a. skal det være gratis at gå til tandlægen.
Vi skal sikre den gode opvækst:
Brønderslev kommune skal være en god kommune at vokse op i. Vi skal sikre at vi har nogle gode dagtilbud og vi skal sikre en god skolegang for alle. Jeg ser gerne, at der er færre elever pr. klasse samt mulighed for flere lærer i de klasser, hvor det er nødvendigt. Lærerne skal have mulighed for god forberedelse til undervisningen samt have friere rammer til at planlægge undervisningen. Vi skal sikre gode fritidsaktiviteter til børn og unge, samt genetablere en ungdomsklub, hvor de unge kan socialisere sig med hinanden.
Lone Nedergaard

Lone har med sine egne ord især sit fokus, sin erfaring og viden på disse 3 områder:
Ensomhed ❤
Jeg kender til ensomhedens ansigter.
Jeg ved, at ensomhed kan ende med at gøre dig fysisk syg.
Igennem det seneste år, hvor jeg har etableret Netværket for ensomme i Nordjylland, har jeg mødt, læst, lyttet til alt det, der er svært, alt det, der gør ondt, når man er ensom.
Brønderslev kommune har desværre en udfordring med at afhjælpe og imødekomme ensomhed. Udover den menneskelige konsekvens af at være ensom, så er det også en omkostning i en kommune, hvis borgerne ikke har mod, motivation, overskud til at bidrage til det samfund, de har omkring sig.
Mod, motivation og overskud svinder ind med ensomheden som gæst i ens liv.
Derfor er det en mærkesag for mig, at Brønderslev kommune tager ensomhed alvorligt i beslutninger og på tværs af forvaltninger. Alt fra byggeri til fritidstilbud kan og skal indtænke afhjælpning af ensomhed.
Udviklingen i vores byer ?
Små sprudlende bysamfund, små bysamfund der dør hen…hvad er den afgørende forskel på, om en by tiltrækker flere indbyggere?
Heldigvis prioriterer flere og flere mennesker en god og indholdsrig fritid, hvor de vælger nærhed og fællesskab til. Den tendens skal gribes og plejes.
Mit parti er stor tilhænger af, at vi i alle de byer i vores kommune, hvor indbyggerne måtte ønske det, kan afholde bymøder om ønsker for sin bys udvikling i fremtiden, og så få hjælp til at fundraise midler til den udvikling, også gerne i et fælles samarbejde mellem de enkelte landsbyer.
Lad os få gang i den snak.
Ældres livsvilkår ❤
Da der sidst var valgkamp her i kommunen, deltog jeg i et vælgermøde som repræsentant for mit parti. Her var der et par stykker med i det politiske panel, fra Konservative og Dansk Folkeparti, som talte om deres forældres livsvilkår på de lokale plejehjem. De talte rystet om en manglende livskvalitet. Og det skulle der godt nok ændres på, hvis de blev valgt ind.
Jeg ser ingen voldsom forandring til det bedre for vor kommunes ældste del af borgerne. Så tiden er forlængst overskredet, og det presser på med at få hørt og talt med vore ældste borgere om, hvad der er livskvalitet for dem, og så få igangsat projekter, finansieret bla af fonde og puljer, der kan skabe rum til livsglæde for de ældste i vores kommune.
Lone er 56 år, bosiddende i Brønderslev by, og med en jobmæssig solid erfaring med at hjælpe mennesker ind på det spor, der giver deres liv kvalitet. Lones grundlæggende holdning er, at alle har noget at bidrage med til fællesskabet, om ens “arbejdsredskab” så er en kaffekop, en computer eller en topnøgle.
“Mennesker skal ha’ kærlighed”, som vores landstræner i fodbold siger.
Deri er Lone og Enhedslisten enig ❤?
Mai Jensen

Jeg hedder Mai og er bosat i Brønderslev. Jeg er 31 år og Farmakonom. Og så er jeg politisk aktiv i min fagforening. Klima, miljø og den dejlige danske natur ligger mig meget på sinde. Derfor vil jeg kæmpe for den grønne omstilling.
Der er mange ting man kan gøre for at opnå mål om nedsat CO2-udslip. Også kommunalt.
Man kan gøre det nemmere og billigere at vælge de “Grønne”-valg. Det kan gøres ved at den offentlige trafik bliver billigere og mere tilgængelig – man skal ikke ud af kommunen, for at rejse på tværs af kommunen. Der skal være flere og bedre muligheder for at oplade sin elbil. Der skal være minimum 2 ladepladser på alle offentlige parkeringspladser. Større mulighed for affaldssortering: Vi skal blandt andet have bioaffald med. Og det skal ikke være nødvendigt at køre flere kilometer for at komme af med pap. Skraldespande i bylivet skal også være med sorteringsmulighed – papir, plast og metal, bio- og restaffald.
Alle landmænd skal have politisk opbakning i valget om at drive et økologisk og mere bæredygtigt landbrug. Flere varer i butikkerne skal være lokale, det er med til at forkorte transporttiden, hvilket ikke kun gavner miljøet men også dyrevelfærden.
Mange flere arealer i kommunen skal omlægges til skov og vild natur. – Det er kedeligt at se på nyslåede græsplæner og nussede buske og træer. Naturen skal kunne nydes. Så det er vigtigt at holde den ren – ingen affald i naturen. Derfor skal der også opstilles skraldespande uden for byzonerne, for eksempel ved busstop, pendlerpladser og natursti-områder.
Noget andet der ligger mig meget på sinde er mennesker. Derfor mener jeg at vi skal byde nye borgere velkomne med åbne arme. Vi skal byde alle nye tilflyttere velkommen til Brønderslev kommune og vi skal forpligtige os til at få borgere med anden etnisk baggrund ordentligt integreret i vores samfund, så alle kan deltage på lige fod. Vi skal lære af hinandens kulturer, og være nysgerrige på hinanden, for at skabe et stærkt sammenhold i kommunen. Vi skal beskytte dem, der flygter fra krig og ødelæggelse og modtage dem med kærlighed og hjælpsomhed. Vi skal i bund og grund behandle hinanden, som vi selv ønsker selv at blive behandlet.