Banedanmarks signalsystemkollaps skal vendes til mere og bedre togdrift i Nordjylland

Banedanmarks signalsystemkollaps skal vendes til mere og bedre togdrift i Nordjylland

  • Det er rigtigt godt nordjysk træls at forsinkelserne i Banedanmarks signalsystem har som konsekvens at DSB helt stopper med at køre tog i Vendsyssel og at de planlagte udvidelser – flere togafgange – i Himmerland skrinlægges, udtaler Susanne Flydtkjær Regionsrådsmedlem for Enhedslisten og bestyrelsesmedlem i Nordjyske Jernbaner.
  • Men intet er så skidt for noget at det ikke kan vendes til noget godt. Når der ikke kører DSB tog i Vendsyssel gir det mulighed for at Nordjyske Jernbaner sammen med regionen og Aalborg Kommune sætter turbo  på udviklingen af nye nærbanestationer – det kan være Tylstrup, Sulsted, Vestbjerg  nord for fjorden – og Ellidshøj syd for fjorden, som Trafikstyrelsen tidligere har undersøgt som potentielle nye lokaliteter i en fremtidig  stationsstruktur. Herunder også grundlaget – ind- og ud pendlere antal uddannelsessøgende mv.
  • Og i Aalborg kommuneplan er der flere af stederne reserveret områder til nærbanestationerne.  Om den første  nye station skal anlægges nord eller syd for fjorden  kan afhænge af den lokale interesse og hvilke planer der i øvrigt er for byudviklingen de pågældende steder.
  • Når det er så vigtigt at have en god kollektiv infrastruktur så skyldes det dels miljø og klimaudfordringen. Det er nødvendigt at der flyttes trafik fra biler og lastbiler til skinner og busser.  Det er endvidere helt afgørende at børn og unge har mulighed for at gå til spejder og sport uden at være afhængige af  forældrene kører dem – og at ældre kan deltage i aktiviteter uden at være afhængig af at voksne børn kører dem.

Susanne Flydtkjær
Regionsrådsmedlem
Telefon: 2685-3497