Kandidater til kommende folketingsvalg

1 – Peter Hvelplund (Hjørring)

Jeg har været politisk aktiv det meste af mit voksenliv. Først i VS og var med til at danne Enhedslisten hvor jeg har lagt min politiske indsats siden. Både som politisk aktivist og som tillidsvalgt.

Jeg er gift med Louise, som sidder i Hjørring Byråd og vi har 3 børn.

Jeg har primært beskæftiget mig med klima- og miljøpolitik, trafikpolitik, socialpolitik og de seneste år også sundhedspolitik.

I perioden fra april 2016 til marts 2017 var jeg stedfortræder for Stine Brix som medlem af Folketinget, mens hun havde barselsorlov. I den periode var jeg Sundheds- og psykiatriordfører. Et hverv jeg overtager igen pr. 1/1 2019.

Det kapitalistiske samfund er en gavebod af absurditeter. Livsreddende medicin bliver ikke udviklet fordi medicinalindustrien ikke synes fortjenesten er høj nok. Aktionærer skovler profitter ind mens de ansatte må gå for en sulteløn. Vi forbruger flere jordkloder på vores jagt på vækst og profit og vi kan sprænge den jordklode vi har i luften op til flere gange. Men vi har altså kun én. Derfor vil jeg gerne fortsætte mit politiske arbejde ved at tage en tørn i Folketinget og arbejde for en verden i økonomisk og økologisk balance.


2 – Astrid Vang Hansen (Aalborg Øst)

puiu+u9u+u

 

 


3 – Susanne Flydtkjær (Aalborg Vest)

Går til valg på to mærkesager:

Mennesker skal behandles ordentligt. Alt for mange mennesker slides ned på arbejde og har ingen eller meget begrænset mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet – helt eller delvis – på ordentlige forhold. Der er behov for at vende tingene på hovedet. Det nødvendige arbejde skal deles – og så skal der være mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet – hvor man skal tilbydes samfundssikret mindsteindkomst, mod at leve et godt liv som man selv definerer.

Klimaudfordringen – eller problemet er en anden mærkesag for Susanne. Der skal på hel anden vis end i dag lægges om fra vækstpolitikken og i stedet sættes turbo på andre klimavenlige produktionsformer og livsførelse – hvis børn og børnebørn også skal have en jord at være på.


4 – Berit Raldin (Thisted)

Jeg er 49 år og underviser på EUC Nordvest, Thisted Handelsgymnasium. Jeg er gift og har tre børn.

Fra kommunalvalget i 2017 er jeg 1. suppleant til Kommunalbestyrelsen i Thisted og med i den kommunalpolitiske baggrundsgruppe.

Politik har jeg altid været interesseret i, men det er først de senere år jeg er blevet aktiv i et politisk parti.

Jeg syntes ikke længere det gik at sidde på sine hænder og beklage sig over den måde samfundet udvikler sig på.

Når vores velfærdssamfund er ved at kvæles i besparelser for at betale skattelettelser til de bedst lønnede, Når hensynet til klodens klima og miljø gang på gang taber til kortsigtede kapitalinteresser og når de svageste borgere i landet bliver skubbet ud i fattigdom, så nægter jeg at acceptere argumenter som ”det er udviklingen” ”det er globaliseringen” ”det er markedskræfterne”. Det er mennesker, der skaber udviklingen. Det er os, der skal bestemme i hvilken retning den skal gå! I Folketinget vil jeg arbejde for lighed og social retfærdighed, fordi alle mennesker er lige meget værd og for en økologisk og menneskeligt bæredygtig udvikling, så de næste generationer også har en beboelig jord og tryghed i fællesskabet.


 5 – Victor Holmfort (Aalborg Nord)

 

 

 

 

 


6 – Rosalina Svane Schmidt (Himmerland)

 

 

 

 

 


7 – Malene Ingwersen (Mariagerfjord)

Jeg sidder pt i byrådet i Mariagerfjord Kommune og har gjort det siden 1. januar 2022. Enhedslisten blev for første gang valgt til byrådet i Mariagerfjord ved kommunalvalget i 2021.

Jeg har altid interesseret mig for politik, men er først blevet medlem af Enhedslisten 1. maj 2020. Jeg har altid betragtet Enhedslisten som “mit parti”. Som ung var jeg en årrække passivt medlem i Internationale Socialister, Odense. Jeg har løbende lavet forskelligt forenings- og bestyrelsesarbejde. 

Klima, socialansvarlighed og lighed, herunder arbejdsmarkedspolitik, sagsbehandling, feminisme og udlændingepolitik er mit hovedfokus.

Jeg er 46 år, ledig skolelærer og bor i Hobro med mine to børn på 18 og 13 år. Jeg bruger pt min tid på at støtte mit yngste barn i undervisningen og vikararbejde på en lille friskole.

Jeg har siden 2006 boet i Hobro. Oprindeligt er jeg fra Odense, hvor jeg har boet en årrække i Vollsmose i forbindelse med min indsats i et botilbud til udsatte unge. Det var arbejdet med opstart af en Rollespilsefterskole der lokkede mig til Mariagerfjord Kommune.

Jeg vil arbejde på bæredygtighed i alle dens udgaver, for en mere sammenhængende verden, hvor ressourcer er andet end kapital.


8 – Jonas Sivesgaard (Frederikshavn)

Jeg bor i Sæby, hvor jeg er opvokset, sammen med min kone Monica og vores to piger på 4 og 5 år, Merle og Kaya – og vores hund Charlie. Jeg har været medlem af Enhedslisten siden 2012 hvor jeg boede i København. Jeg blev dengang aktivt i Enhedslistens psykiatripolitisk udvalg dels fordi jeg arbejdede på et socialpsykiatrisk bosted, men også generelt fordi vilkårene for psykisk sårbare og socialt udsatte altid har haft min interesse. Jeg har i nogle år været formand for ungdomsorganisationen Bedre Psykiatri Ungdom. De sidste 6 år har jeg arbejdet som sagsbehandler i Jobcenter Frederikshavn. Jeg er uddannet filosof fra København Universitet. Siden jeg flyttede tilbage til Sæby i 2014, har jeg haft travlt med at stifte familie, men i perioder har jeg været aktiv i Enhedslistens lokalforening når jeg har følt at jeg havde tid, og at der var brug for min hjælp. Senest har jeg deltaget i de kommunale budgetforhandlinger, og aktuelt er jeg sammen med Ø’s byrådsmedlem Ida Skov i en gruppe, hvor vi sammen med repræsentanter fra Energibyen Frederikshavn, forsøget at sætte klima og miljø på dagsordenen i kommunen. Klima, miljø, dyrevelfærd og biodiversitet er, ud over det socialpolitiske område, noget af det jeg har en særlig interesse for.


9 – Runa Friis Hansen (Brønderslev)

Jeg er 36 år og uddannet Socialrådgiver.

Jeg bor til dagligt i Brønderslev sammen med mine børn, David på 8 og Solveig på 5, Jeg er født og opvokset i Skagen.

Jeg stiller op til folketinget fordi jeg ønsker at vi i Danmark får en mere solidarisk politik der prioriterer investeringer i vores velfærd. Kampen mod ulighed skal i min optik, altid stå øverst på dagsordenen. 

Vores beskæftigelsesindsats skal ikke tages udgangspunkt i mistillid men være solidarisk. Vi skal sikre bedre vilkår til arbejdsløse, sygemeldte og reformramte og vi må ikke acceptere børnefattigdom. 

Klimakrisen banker ikke kun på mere, vi står midt i den og det er dybt alvorligt. Vi skal hurtigst muligt finde nye løsninger som er bæredygtige, vi skal forbyde sprøjtegifte. Der skal investeres massivt i den offentlige transport og det skal gøres attraktivt og billigt at benytte den.

En anden vigtig mærkesag for mig er misbrugsområdet. I Danmark har vi heldigvis behandlingsgaranti, men vi sender alt for få i døgnbehandling. De steder der benyttes af kommunerne, er næste alle private og et ophold er dyrt. derudover er mange af stederne kristne og bøn indgår som en del af behandlingen. Jeg ønsker at vi i Danmark åbner vores egne offentlige døgnbehandlingssteder som ikke tager udgangspunkt i en enkelt trosretning.