Enhedslisten og Alternativet smidt ud fra møde om fremtidige nordjtske trafikinvesteringer

Pressemeddelselse

Nordjyske folketingspolitikere, regionspolitikere og borgmestre var, fredag den 30. november, inviteret til møde for at diskutere finansiering af en fremtidig 3. Limfjordsforbindelse (se indbydelsen nederst i indlægget).

Peder Hvelplund (FT-kandidat , Ø) og Susanne Zimmer (FT-kandidat,  Å) deltog i mødet for at understrege, at der ikke er enighed blandt samtlige nordjyske folkevalgte om en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Partierne mener ikke, at en asfalteret, klima- og miljøødelæggende Egholmforbindelse er svaret på de nordjyske infrastruktur-problemer.

På mødet blev det imidlertid besluttet, at alene de partier der har låst sig fast på en Egholmforbindelse, kunne deltage i de fortsatte drøftelser.

Derfor blev Enhedslisten og Alternativets repræsentanter bedt om at forlade mødet.

Peder Hvelplund siger:
Det er beklageligt, at vi bliver smidt ud fra mødet. Vi anerkender, der er infrastrukturproblemer i Nordjylland, men mener ikke fremtidens problemer skal løses med fortidens løsninger. Vi ville gerne have bidraget med løsninger, der ikke ville belaste klima og miljø, men asfaltpartierne har åbenbart stirret sig blinde på en Egholmløsning – koste hvad det vil. Det er ærgerligt for klima, miljø og demokrati.

Susanne Zimmer siger:
Der er brug for en ny VVM-redegørelse, da bebyggelsesforholdene omkring Hasseris Enge har udviklet sig meget, siden 2011.
Det nye supersygehus er på plads og desuden vil anlægsudgifterne højst sandsynlig blive meget højere end antaget. Det er et farligt projekt at starte, på baggrund af den gamle VVM og på bekostning af naturen.

De to partier understreger at man vil fortsætte mobiliseringen mod Egholmforbindelse og vil i stedet komme med alternative løsningsforslag.

For yderligere oplysninger
Peder Hvelplund, Enhedslisten, telefon: 30 33 00 45
Susanne Zimmer, Alternativet, telefon 41 17 18 99

Indbydelsen til politikermødet den 30.11.2018

Afskrift:

”Emne: Drøftelse af en vestlig 3. Limfjordsforbindelse

Kære nordjyske politiker 

Vi inviterer dig hermed til en drøftelse af en vestlig 3. Limfjordsforbindelse.

Mødet er fastsat til fredag 30. november 2018, kl. 9.00 – 11.00 i By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby (mødelokale 158).

Vi lægger op til en fordomsfri drøftelse af de forskellige finansieringsmuligheder for en vestlig 3. Limfjordsforbindelse og foreslår, at pressen gøres bekendt med mødetidspunktet, men ikke har adgang til mødet.

Inviterede til mødet er nordjyske borgmestre, regionrådsformanden, 2 repræsentanter for RIPU samt de nordjysk valgte folketingsmedlemmer. Har du ikke mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en suppleant.

Med opmærksomhed på forplejning ønskes en tilbagemelding på, om du deltager senest 1. november 2018 til [email protected]

Venlig hilsen
Karsten Lauritzen
Preben Bang Henriksen
Torsten Schack Pedersen
Thomas Kastrup-Larsen”

(afskrift slut)