Det vil Enhedslisten arbejde for

Det vil Enhedslisten arbejde for

I Enhedslisten føler vi os ofte alene i byrådet, når det gælder kampen for velfærd, eller når det gælder kampen for en mere økologisk og bæredygtig kommune.

Derfor er valget den 21. november vigtigt. Det er nødvendigt at vi bliver flere, hvis vi skal forhindre forringelser og gøde jorden for forbedringer.

Flere varme hænder og mere tid til omsorg og pleje af vores ældre og syge

 • Den kommunale pleje er blevet beskåret, personalet er presset og har ikke den tid der kræves for en ordentligt pleje. Rengøring hver 3. uge og 1 bad om ugen ikke godt nok – det må vi gøre bedre.

Pædagogisk forsvarlige normeringer i vores daginstitutioner

 • Med for få pædagoger bliver opholdet i institutionerne til opbevaring i stedet for udvikling og tryghed for børnene.

Bevar og styrk vores lokale folkeskoler

 • Lokalsamfund smuldrer når folkeskolerne lukkes.
 • Der skal laves lokale arbejdstidsaftaler for lærerne
 • Der skal indføres 2-lærerordning

Beskyt vores drikkevand – forbyd sprøjtemidler på fælles områder

 • Mange vandboringer er allerede blevet lukket rundt om i landet på grund af pesticidrester i drikkevandet.

Den kollektive trafik skal forbedres

 • Man skal kunne bo og fungere på landet og i byen også uden at have en bil.

Mere økologisk mad i kommunens køkkener

 • Både for naturens og vores egen skyld – bierne dør, kræfthyppigheden stiger, bakterierne bliver resistente og dyrene lider.

Kandidater Valgfolder

 1. Runa Friis Hansen
 2. Christina Eilers
 3. Lone Nedergaard
 4. Annemette Eilers
 5. Mai Jensen