Et ønske om bedre forhold på misbrugsområdet i Brønderslev kommune.

Et ønske om bedre forhold på misbrugsområdet i Brønderslev kommune.

Af kandidat til kommunalvalget: Runa Friis

Vi skal tale om det!

Da man i beskæftigelsesudvalget i sommeren 2017 valgte at sige nej til et samarbejde med TUBA, understregede man endnu engang at misbrugsområdet ikke er noget man vil prioritere. Tuba er en selvstændig organisation, der ejes af Blå Kors Danmark.

TUBA hjælper og rådgiver unge mellem 14-35, som er vokset op i hjem med misbrug.

Beskæftigelsesudvalget mente ikke at udgifterne til en lokal afdeling stod til mål med behovet for hjælp, dette til trods for at Tubas afdelinger i Hjørring, Aalborg og Frederikshavn på daværende tidspunkt havde 13 af vores unge i behandling mens andre stod på venteliste.

Vi har i Brønderslev kommune mange udfordringer på misbrugsområdet. Vi har nogle fagligt dygtige misbrugskonsulenter som gør et fantastisk stykke arbejde, men der mangler hænder. Kommunen er stor og afstanden fra Asaa til Brønderslev gør, at der bruges meget tid på transport og logistik. Det er utopi at tro at så få hænder kan løfte så stor en opgave.

Der er behov for flere ansatte til at varetage alle de opgaver der er, herunder at løse problemet omkring manglende psykiatrisk bistand til vores borgere med misbrugsproblemer.

  • Området skal løftes og der skal følge penge med.
  • De allerede eksisterende tilbud skal udbredes som kommunens borgere kender dem.
  • Der skal være flere muligheder for vores psykisk syge medborgere som ofte falder ned mellem to stole, når de står med både et misbrug og med en psykiatrisk diagnose.
  • Vi skal turde tale om misbrug, alkoholmisbrug, stofmisbrug og ikke mindst medicinafhængighed.

Det er himmelråbende dumt både socialt og økonomisk hvis ikke vi tør tale om misbrugsproblemer.

Vi skal være villige til at investerer i vores udsatte borgere og deres pårørende, ellers vil det på langs sigt koste dyrt.

Jeg synes vi skal sætte handling bag og tage ansvar!

Runa Friis