Aldrig mere en sag som Bjørns

Aldrig mere en sag som Bjørns.

I Brønderslev kommune bor der en helt almindelig familie. En ressourcestærk familie som for 8 år siden blev forældre til Bjørn. Bjørn er den skønneste dreng men Bjørn er også født med et handicap.

I den seneste tid har der været meget fokus på Brønderslev kommunens håndtering, eller mangel på håndtering, af Bjørns hjemmetrænings sag. Heldigvis for Bjørn, har Nordjyskes dækning af sagen ført til, at kommunen har vendt på en tallerken og påtænker nu at bevilge den hjælp som familien har søgt om og som de i henhold til serviceloven har krav på.

Sagsbehandlingstiden er overskredet med flere fodboldbane længder, men heldigvis for Bjørn, er forældrene ikke bange for at råbe højt.
Men hvad med dem der ikke har ressourcerne til at råbe højt for deres barn?
Kan det være rigtigt at en sag skal i medierne før kommunen træffer en afgørelse om at imødekomme forældrenes ønsker?

Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi I vores kommune sikre handicappede børns retssikkerhed. Den nuværende styring og finansiering af handicapområdet hænger ikke sammen. i dag kan kommunen spare millioner på at lave mangelfuld, langsommelig eller direkte lovstridig sagsbehandling.

Jeg mener at kommunen som første skridt bør tilbyde uvildig borgerrådgivning, samtidig med at man i erkendelsen af at være en mindre kommune, benytter sig af den ekspertise der findes på området.

Man kunne jo diskutere om det ikke var bedst, at kommunerne fik frataget handicapområdet. Om det så skal samles i regionen, eller hvordan dette skulle konstrueres, kunne man tage en drøftelse om.

Det er under alle omstændigheder tydeligt for mig, at man sætter økonomi over retten til et værdigt liv, det må stoppe nu.

Runa Friis Hansen
Spidskandidat kommunalvalg 2021
Enhedslisten Brønderslev