Kandidater til kommunalvalget

Kandidater til kommunalvalget

Ole Bruun

Nuværende byrådsmedlem)

Medlem af:

  • Byrådet Teknik- og Miljøudvalget
  • Ældreomsorgsudvalget

 

Leif Gammelgaard

Jeg er 50 år gammel. Bor i Thorup med min kone og vores to drenge på 19 og 16 år.

Til daglig arbejder jeg på HTX i Frederikshavn, hvor jeg blandt andet underviser i matematik, fysik og astronomi. Tidligere har jeg også undervist på Dronninglund gymnasium.

Jeg er oprindeligt uddannet ingeniør og har gennem en længere årrække arbejdet med udvikling af hardware til mobiltelefoner. I samme periode fungerede jeg som tillidsmand.

Da jeg var yngre arbejdede jeg med integration af flygtninge i Aalborg samt ved en flygtningelejr i Kroatien.

Politisk arbejder jeg konsekvent for den mindste forbedring og mod den mindste forringelse. Jeg er ikke stor fan af dem kasse-tankegang der præger kommunalpolitik. Vi skal ikke blot administrere nedskæringerne, men sikre af kommunen bliver et bedre sted at bo og leve – særligt for de svageste grupper.

Jens Kristian Gudiksen

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og har gennem mit arbejdsliv hovedsageligt beskæftiget mig med undervisning, forskning og terapeutisk arbejde. Er ansat på deltid på Aalborg Universitet.

Har siden 1990 også drevet et økologisk deltidslandbrug ved Asaa, er gift med Inger og har fire børn.

Kommunalpolitisk vil jeg især gerne arbejde for en aktiv naturpolitik med henblik på at sikre og udvikle borgernes muligheder for adgang til naturen.

Desuden arbejde for at drikkevand og biodiversitet beskyttes mest muligt i kommunen. Med baggrund i min uddannelse er jeg endvidere interesseret i udviklingen af psykiatriområdet.

Lone Nedergaard

Jeg har boet i Brønderslev i lidt mere end 3 år, men har arbejdet i byen som projektleder for det boligsociale projekt Mælkebøtten fra 2008-2015.

Gennem mit arbejde med at starte hele det boligsociale projekt op fra bunden, og få mennesker på tværs af etnicitet, alder, social baggrund til at samarbejde om at give Mælkebøtten liv og mening, har jeg fået et indgående kendskab til de enorme sociale uligheder i byen og kommunen.

Jeg er gået gennem mit liv med en stærk tro på, at alle mennesker er lige meget værd, men desværre er ikke alle lige stillet. Derfor stiller jeg op til KV17 i år.

Inger Gudiksen

Oprindeligt er jeg uddannet som bibliotekar, men skiftede for mange år siden spor, og uddannede mig som sygeplejerske. Jeg har arbejdet som sygeplejerske de sidste tyve år, det meste af tiden på en onkologisk afdeling på Aalborg Sygehus.

Jeg bor i Asaa, er gift med Jens og har fire børn.

Kommunalpolitisk har mine hovedinteresser fokus på det økologiske, produktionen af fødevarer uden sprøjtegifte, bevarelse af rent drikkevand. Derudover fokus på kvaliteten af ældreplejen og sygeplejen generelt i kommunen.

Runa Friis

Jeg er 33 år og uddannet socialrådgiver. Til dagligt arbejder jeg I Brønderslev kommune inden for beskæftigelsesområdet. Tidligere har jeg arbejdet med anbringelsesområdet.

Jeg bor i Brønderslev sammen med min kæreste og vores to børn.

Jeg stiller op til KV17 fordi jeg gerne vil arbejde for, at der sker nogle markante ændringer og forbedringer, især på det sociale område.

Jeg mener at misbrugsområdet har brug for et gevaldigt løft.  Der skal tilføres flere hænder og flere ressourcer. Jeg synes vi skal tage et ansvar så vores borgere får det bedste tilbud.

Jeg synes at vi skal forbedre normeringerne i daginstitutionerne, jeg oplever dagligt at møde dygtige pædagoger som ikke har tid nok til det enkelte barn, det må vi kunne gøre bedre.

Jeg vil konkret arbejde for, at vi får flere tilbud til de nuværende og tidligere anbragte, vi skal tage ansvar, også når de kommer hjem til vores kommune igen.