Generalforsamling og besøg af Peder Hvelplund

Mandag d. 12. september kl. 19.00 holder vi generalforsamling i Enhedslisten Brønderslev. Dagsorden er efter vedtægterne og kan ses længere nede. I forbindelse med generalforsamlingen får vi besøg af folketingsmedlem, Peder Hvelplund, som vil holde oplæg om den aktuelle politiske situation med efterfølgende debat.

Generalforsamlingen afholdes hos Rasmus og Kristina på Anemonevej 14, Klokkerholm, 9320 Hjallerup.

Dagsorden for generalforsamlingen jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Godkendelse af dagsorden.

  3. Afdelingsbestyrelsens beretning.

  4. Godkendelse af det reviderede regnskab.

  5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.

  6. Budget for det kommende år.

  7. Valg af afdelingsbestyrelse. Valg af 2 suppleanter hvis muligt.

  8. Valg af revisor.

  9. Evt.