Her hører ansvarlighed op. Læserbrev af Lis Jensen: Ambulanceudbud i Region Nordjylland

Under overskriften “Har der været fair konkurrence?” skriver gruppeformændene for Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti (7.2. – se nederst på denne side) om den beslutning, som et flertal i regionsrådet har truffet vedrørende Ambulanceudbud.

De anfører bl.a.: ”Et snævert flertal, bestående af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten m.fl. skal regionen fremover drive over halvdelen af ambulancekørslen selv”.

Til læserens orientering kan jeg oplyse, at “m.fl.“ dækker over: de Radikale, tidligere gruppeformand for Venstre og en uden for partierne. Og der var tale om 23 stemmer for og 18 imod.

Det påpeges, at de tre ønsker “budgetsikkerhed og fair konkurrence”.

Det er vist en kendt sag, at der ikke er for mange penge at gøre godt med i Region Nordjylland, og derfor kan det godt undre, at de budgetansvarlige” partier ikke ville stemme for fuld hjemtagelse, hvor der årligt kunne spares næsten 35 mio. kr., men her hører ansvarligheden åbenbart op.

Men det er måske, fordi den såkaldte ansvarlighed hører op, når det handler om at have tillid til, at det offentlige, altså regionen, kan løse opgaven?

Det viser sig ellers ganske tydeligt, at det kan lade sig gøre i Region Syd, der driver kørslen til fuld tilfredshed. Et regionsråd, der har en Venstre-kvinde i spidsen for regionsrådet.

Og hvad mon der menes med at skrive: “hvis man virkelig mener, at regionen kan løfte opgaven lige så effektivt som det private, så bør man også lave en konkurrence, hvor regionen ikke får kunstige fordele på papiret”?

Mig bekendt har de tre gruppeformænd stemt for den model, der skulle være til den udbudsforretning, der er vedtaget i regionsrådet og derfor er det ikke i orden bagefter at stille spørgsmål ved metoden, fordi resultatet ikke lige passer for dem.

For det er en kendsgerning, at den økonomiske gevinst er klart bedst ved fuld hjemtagelse og erkend dog dette og sig i stedet for, at det er af ideologiske grunde, at I er imod!

For os i Enhedslisten har det ikke været svært at tage stilling, idet vi har det opfattelse, at der ikke skal kunne tjenes penge på sundhed, og når det ovenikøbet viser sig, at der ville kunne hentes knapt 35 mio. kr. pr. år til mere velfærd, ja, er det da indlysende, hvilket valg, vi skulle træffe.

Derfor stemte vi for fuld hjemtagelse, hvilket der desværre ikke var flertal for, så derfor valgte vi det næstbedste – altså modellen, hvor PreMed får to områder og Region Nordjylland det samme.

Lis Jensen
Gruppeformand
For Enhedslisten
Regionsrådet

Nordjyske, søndag den 7. februar 2021