Endnu et område bliver ødelagt – Vester Hassing

Så traf et flertal i regionsrådet igen afgørelse om at give tilladelse til råstofindvinding I et område  som er udpeget som særligt værdifuldt landskab og skovrejsningsområde – som nu vil blive ødelagt;  og et område med særlige drikkevandsinteresser – hvor det ses i miljørapporten at kvælstof- og pesticidsårbarheden øges ved råstofindvinding med højrisiko for forurening af vores drikkevand.

Kun Enhedslisten, SF, Det Radikale Venstre og en enkelt socialdemokrat stemte imod.

Denne gang er det Vester Hassings natur mennesker og drikkevand det går ud over.

Det er Randers Tegl, som gennem årene har lukket mange af sine små teglværker – som med en argumentation om at undgå lange transportveje – nu der ikke er så mange teglværker længere; og en pludselig opstået mangel på ler, der  i juni 2017 beder om at få et tillæg til råstofplan 2016  – som var blevet vedtaget i april  2017 – to måneder før.

Et tillæg til råstofplanen blev presset igennem uden for nummer og uden at helhedssynet til samfundsmæssigt behov, til mennesker, natur – flora og fauna i forhold til  den nordjyske råstofreserve tages med i betragtning.

Og her i dec. 2019 hvor forslag  til råstofplan 2020 ligger i første tryk  giver et flertal i regionsrådet så gravetilladelsen. Der kan graves i 10 år.

Et flertal i regionsrådet har den holdning til råstofområdet, at såfremt en virksomhed ønsker at grave – så er der et behov for råstoffet – hvorfor der skal gives tilladelse. Uden hensyn til natur mennesker og drikkevand, som taber kampen hver gang.

Uden tanke om at fremtiden byder på behov for genanvendelse – og “nye” byggematerialer – som træ.

Aktuelt pågår arbejdet med kommende råstofplan 2020. Første udgave af forslaget ligger i tryk.

– Vi vil gerne opfordre alle til at være med i kampen for ikke hensynsløst at råstofindvinde, blot fordi man kan. Kæmp kampen for at der også for børn og børnebørn skal være noget i jorden, når grus og sand bliver en mangelvare – og træ og genanvendelse ikke helt slår til.

Hold øje med hvor graveområderne er og bliver lagt ud – og ikke mindst foreslå dem  – allerede udlagte såvel som nye graveområder -taget ud i den kommende plan – deltag i arbejdet og debatten om råstofplanen.

Regionsrådsmedlemmer for Enhedslisten
Lis Jensen
Susanne Flydtkjær