Vil du påvirke “Råstofplan 2020” i Region Nordjylland?

Planprocessen for “Råstofplan 2020” er gået i gang.

Starten er en debat og beslutning om hvorvidt “Råstofplan 2016” skal revideres.

Til brug for vurderingen har regionen udarbejdet en redegørelsen, som Regionsrådet nu har sendt ud i offentlig høring.

Redegørelsen indeholder en beskrivelse af den nuværende indvinding og forsyning med råstoffer i Region Nordjylland og en vurdering af behovet for at lave en revision af “Råstofplan 2016”.

Enhedslisten har i regionsrådet stemt imod redegørelsen/debatoplægget – med den begrundelse at vi ikke kan stå inde for den linje, som præger debatoplægget – men læs selv.

Her kan du læse referat fra

Har du, som borger eller gruppe af borgere, forslag til at der f.eks. tages graveområder ud af nuværende råstofplan – så er det vigtigt at der meldes ind her tidligt i processen.

Det kan også være forslag til at substituere eller genanvende i højere grad i sag. Det kan også være særlige hensyn der skal tages i fht. mennesker, natur, miljø, klima mv.

Indmelding skal ske senest den 14. september!

Debatoplægget og hvordan man gør kan ses hér

Her kan du også klikke frem til nuværende graveområder i samtlige kommuner.