Nordjylland skal gøres klar til klimaindsatsen

Enhedslisten stiller forslag på regionsrådsmødet tirsdag den 26. maj 2020 om at den regionale udviklingsstrategi, som har været i høring i hele Nordjylland og i kommunerne, bliver startskuddet på at regionens klimaindsats rykker ud af regionshuset og regionens institutioner, så den omfatter hele Nordjylland.

  • Der er helt nødvendigt at vi tager klimaaftalen om reduktion af CO2 på kort sigt og klimaneutralitet på den lidt længere bane alvorligt – også i regionens strategier og initiativer, som er udviklet i samarbejde med kommunerne. Vi foreslår derfor at den regionale udviklingsplans initiativer screenes, så vi kender klimaeffekten eller klimaaftrykket af de mange forskelligartede initiativer, der er i planen.
  • Det betyder ikke, at klimabelastende initiativer ikke kan sættes igang – eller arbejdes videre med – men det betyder, at der så på anden vis og med andre initiativer skal hentes endnu mere CO2 reduktion. Det vil give et godt beslutningsgrundlag for både kommuner og for regionen.
  • Der allerede nu godt gang i klimaindsatsen med klimaplaner overalt i regionens egne institutioner – også at det konkret skal kunne måles hvorledes regionens tiltag bidrager til reduktion af co2.
  • I det større perspektiv har vi netop fra region Nordjylland bakket op om at alle regioner skal spille en aktiv rolle for at sikre, at vi i Danmark kan leve op til de klimamålsætninger, som er aftalt i folketinget og som er ved at blive omsat i en klimalov.
  • Set i det lys er det helt oplagt, at de konkrete initiativer i den regionale udviklingsstrategi udsættes for en klimascreening, hvor klimaeffekten af disse undersøges. På den måde kan vi sikre, at Region Nordjylland leverer sit bidrag til, at Danmark leverer den lovede reduktion i CO udslippet på 70 procent i 2030

Yderligere oplysninger:
Susanne Flydtkjær
Medlem af regionsrådet for Enhedslisten
Medlem af Klima og miljøudvalget
Tlf. 26 85 34 97

Enhedslistens forslag :

“Der tilføjes et nyt pkt. 2 i indstillingen: “At der i 2020 igangsættes en screening of udviklingsplanens forslag til initiativer, som belyser klimaaftrykket – klimaeffekterne af strategiens forskellige initiativer så det kan vurderes hvorledes strategien medvirker til at opfylde regeringens klimaaftales målsætning om 70 % reduktion af CO2 i fht. 1990 i 2030 og det langsigtede mål om klima neutralitet i senest 2050.”