Generalforsamling og valg af delegerede

Onsdag d. 14. marts kl. 19.30 afholdes der generalforsamling i Enhedslisten Brønderslev.

På generalforsamlingen vil vi bl.a. diskutere det kommende års aktiviteter.

Efter at der i en årrække ikke har været så meget aktivitet, er der nu kommet godt gang i afdelingen. Vi håber at kunne forsætte den gode udvikling ved at lave flere aktiviteter og møder i det kommende år, hvor der bliver mulighed for at diskuterer politik og bekæmpe regeringens asociale politik.

Vi starter generalforsamlingen med oplæg om den politisk situation ved Lasse P.N. Olsen som er medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og rådmand for Miljø og Energi for Enhedslisten i Aalborg Kommune.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og referent
 2.   Godkendelse af dagsorden
 3. Afdelingsbestyrelsens beretning.
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab. ( Se regnskab længere nede)
 5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
  a) Forslag til nye vedtægter (se bilag længere nede)
 6. Budget for det kommende år
 7. Valg af afdelingsbestyrelse
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes hos Jens og Inger Gudiksen, Sæbyvej 86, 9340 Aså

Mht. forplejning må I gerne tilmelde jer til Rasmus på rasmusf@enhedslisten.dk.

På generalforsamlingen vælges der også delegerede til årsmødet d. 27-29. April i København. Afdelingen har 2 delegerede og 1 suppleant.

Forslag til vedtægter

Regnskab 2017