Enhedslisten siger nej til NT’s forslag om takststigninger i busser og tog

  • Jeg har i dag på NT’s bestyrelsesmøde stemt mod budget 2019 – idet der planlægges med takststigninger på stort set alle rejser og zoneantal, udtaler Susanne Flydtkjær, medlem af NT’s bestyrelse udpeget af Region Nordjylland.
  • Det er den forkerte vej at gå. Der er behov for at gøre den kollektive trafik attraktiv, og det gør man ved at gøre det billigere og nemmere at benytte den kollektive trafik.
  • Børn og unge har brug  for at komme til spejder og sport uden at skulle være afhængige af at blive kørt af forældre. Og mange ældre har behov for ikke at skule være afhængige af at deres voksne børn kan køre dem  for at kunne deltage i aktiviteter.
  • At der så i samme budgetforslag også foreslås, at der gives penge via visit Nordjylland – til at de største forlystelsesparker i Nordjylland mv kan reklamere for sig selv i udlandet – gør det helt grotesk. Ønsker kommunerne som er repræsenteret i NT’s bestyrelse at støtte udenlandske reklamer, så ville det have klædt dem at finansiere det over egne kommunale budgetter, slutter Susanne Flydtkjær.