Enhedslisten Nordjylland med i regionalt budgetforlig

Økonomiaftalen mellem finansministeriet og Danske Regioner gav 135 mio. nye kroner til Region Nordjylland. Med en forventet stigning i medicinudgifterne på trecifret millionbeløb har der ikke været mange ressourcer til nye prioriteringer.

Alligevel er det lykkedes at finde ressourcer til en styrket akutindsats i nærområderne, – nyt samarbejde med kommunernes akutteam, sundhedsplejerske hotline, større rolle til paramedicinerne i det akutte beredskab, akutlægebil.

Der afsættes desuden ressourcer til en forebyggelseshandleplan, så blikket også rettes mod forebyggelse – udover behandling.

Der afsættes midler til er særlig indsats med henblik på at skabe større kvalitet i social- og sundhedsassistentuddannelsen – øger rekruttering og fastholdelse af – undgå frafald på social- og sundhedsassistentuddannelsen

Også indsatser i forhold til psykiatrien og de mest sårbare patienter – øgning af brugerstyrede senge i psykiatrien, liaison somatik til ambulante patienter, fremskudt rådgivning i voksenpsykiatrien samt et psykiatriens hus.

Ligesom kompetencecenteret for sårbare patienter omlægges i ny funktion med flere udgående funktioner i hele regionen og med ansættelse af sociale sundhedsarbejdere.

Også klimaindsatsen styrkes, hvor indsatserne, som prioriteres alle bidrager til en bæredygtig og balanceret udvikling i arbejdet med at nå klimamålene.

Arbejdet med klimahandlingsplaner i alle regionens institutioner og virksomheder fortsætter.

Herudover skal der udarbejdes modeller for, hvorledes der fremadrettet kan arbejdes med klimabudgetter og klimakriterier i fremtidige licitationer vedr. renoveringer og nybyggeri.

Det er desuden lykkedes fortsat at undgå besparelser på den kollektive trafik – samt fortsætte arbejdet med omlægning af den sorte fossiltrafik mod biogas på vejen mod hel fossil og emissionsfri busdrift på sigt.

Læs hele aftalen her: Budgetaftale 2021 Sikker Vej Frem

Yderligere oplysninger
Susanne Flydtkjær
Regionsrådsmedlem for Enhedslisten
Tlf.: 26 85 34 97