Enhedslisten foreslår opsparede midler i regionen investeret i sundhed og kollektiv trafik.

Enhedslisten Nordjylland vedtog på sin generalforsamling den 24. februar nedenstående udtalelse:

I sin sundhedsplan lægger Lars Løkke op til at bruge de midler, der er opsparet i regionerne. Enhedslisten er enig i, at disse penge skal bruges og vil derfor derfor foreslå, at der i forbindelse med budgettet for 2020 i regionen udarbejdes en plan for, hvordan 720 millioner kroner, der i dag samler støv i Region Nords kasse, kan investeres i et bedre sundhedsvæsen og bedre kollektiv trafik i de kommende år.

Vi har brug for investeringer i f.eks.

  • Konkrete initiativer, der kan reducere uligheden i sundhed
  • Bedre arbejdsmiljø på regionens arbejdspladser, som kan reducere sygefraværet
  • Flere sengepladser i psykiatrien
  • Etablering af offentlige specialpraksisser
  • Udbygning af den regionale togtrafik ( til Århus og Thisted)
  • Flere stationer i den regionale togtrafik
  • Fremrykket udrulning af knudepunktsstrategien med timedrift.

Der er Enhedslistens håb, at Lars Løkkes klare ønske om at aktivere de penge, der ligger i regionernes kasse bliver en del af en kommende økonomiaftale mellem regionerne og staten og Region Nordjyllands budgetter for de kommende år.

Yderligere kommentarer:

  • Lis Jensen, gruppeformand for Enhedslisten i Region Nordjylland, tlf.: 21 49 59 81
  • Susanne Flydtkjær, medlem af Regionsrådets FU for Enhedslisten, tlf.: 26 85 34 97